Nhà trọ Alameed tại Ả Rập Saudi, Makkah Region, Ta'if

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Ta'if, GPS: 21.0955,40.3698

Điểm: 8.8

Mô tả:

Alameed is located in Al Shafa. Guests staying at this farm stay have access to a fully equipped kitchen.

Ảnh Alameed

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Alameed tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Makkah Region, Ta'if / 632929 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Alameed hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Ta'if

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jirubah, village

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Ad Dar al Bayda

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Ash Shuwaybit, village

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Al Hada, village

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Al Hada, village

Website: https://www.booking.com/