Nhà trọ Alkhaldi tại Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail, GPS: 26.9326,49.7217

Điện thoại: 00966508258393

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Alkhaldi tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail / 632922 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Alkhaldi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail

Điện thoại: 0508235502

Giờ mở cửa: 24/7

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail