Nhà trọ Badir Guesthouse tại Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Ryn, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Ryn, village, GPS: 36.7201,71.6254

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Badir Guesthouse tại địa chỉ: Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Ryn, village / 632929 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Badir Guesthouse hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Badakhshan, Ishkashim

Afghanistan, Badakhshan, Khermany, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Ishkoshim

Afghanistan

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Ishkoshim

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Ishkoshim