Nhà trọ Barefoot Holiday Inn tại Saint Lucia, Piaye, village

Saint Lucia, Piaye, village, GPS: 13.7588,-61.0231

Điểm: 8.1

Mô tả:

Bare Foot Holiday Inn offers accommodation in Piaye. Guests benefit from free WiFi, air conditioning and private parking available on site.

Ảnh Barefoot Holiday Inn

Nhận xét (3)

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Barefoot Holiday Inn tại địa chỉ: Saint Lucia, Piaye, village / 632927 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Barefoot Holiday Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Saint Lucia, Laborie, village

Website: https://www.booking.com/

Saint Lucia, Choiseul, Saint Lucia

Saint Lucia

Saint Lucia, Piaye, village