Nhà trọ Belvedere Apartment tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Bujar Bishanaku, 16

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Bujar Bishanaku, 16, GPS: 42.0699,19.5093

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Belvedere Apartment tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Bujar Bishanaku, 16 / 102756 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Belvedere Apartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Besnik Sykja, 19

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355692564682

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355674827971

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër, Rruga 28 Nentori, 45

Điện thoại: +355697298050

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga e Jezuiteve, 18

Điện thoại: +355697298050

Hỗ trợ xe lăn: Limited