Nhà trọ Burmese Rest tại Sri Lanka, Central Province, Mahaiyawa, village

Sri Lanka, Central Province, Mahaiyawa, village, GPS: 7.3005,80.6365

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Burmese Rest tại địa chỉ: Sri Lanka, Central Province, Mahaiyawa, village / 632927 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Burmese Rest hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Sri Lanka, Central Province, Kandy

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Central Province, Kandy

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Central Province, Kandy

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Central Province, Kandy

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Central Province, Mahaiyawa, village

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Central Province, Kandy

Điện thoại: 081 2222239

Website: http://www.forestglenkandy.com