Nhà trọ Central 2-bedroom home with garden and parking tại Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo, GPS: 5.8318,-55.1504

Ảnh Central 2-bedroom home with garden and parking

Tính năng:

  • Non-smoking rooms
  • Smoke-free hotel
  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Central 2-bedroom home with garden and parking tại địa chỉ: Suriname, Paramaribo / 632929 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Central 2-bedroom home with garden and parking hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Suriname, Paramaribo

Website: https://www.booking.com/

Suriname, Paramaribo

Website: https://www.booking.com/

Suriname, Paramaribo, Mahonylaan, 84

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo