Nhà trọ Kyrgyzstan

894 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Bosteri, village

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Каджи-Сай 2, village

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Dzhergalan, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Bosteri, village

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kochkor

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Jyrgalan, village

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Jyrgalan, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Một chuyến đi thú vị sẽ để lại cho bạn những kỷ niệm đẹp nhất nếu bạn đủ may mắn được ở lại các nhà trọ thoải mái như ở nhà. Việc lập kế hoạch cho kỳ nghỉ này khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng website của chúng tôi và duyệt qua danh mục dịch vụ ăn nghỉ tại tại Kyrgyzstan.\