Nhà trọ trong làng Minusio, Thụy Sĩ

18 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Điện thoại: +41(0) 91 743 16 33

Website: http://www.hotelannita.ch/

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village, Via San Gottardo, 69

Điện thoại: +41797431180

Website: http://www.villaginia.ch

Một chuyến đi thú vị sẽ để lại cho bạn những kỷ niệm đẹp nhất nếu bạn đủ may mắn được ở lại các nhà trọ thoải mái như ở nhà. Việc lập kế hoạch cho kỳ nghỉ này khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng website của chúng tôi và duyệt qua danh mục dịch vụ ăn nghỉ tại tại village Minusio (Tesino), Thụy Sĩ.\