Nhà trọ trong thành phố Yazd, Iran

18 đối tượng
bộ lọc

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: 00989175171917

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3628 1998

Website: http://khaje-khezr-hotel.ir

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 913 5162609

Website: http://www.adobehouse.ir

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3630 0600

Website: http://www.mehrchainhotels.com/

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3628 2264

Website: http://khanehseneek.com

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +989127181767

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3622 4347

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 933 5400882

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3626 0040

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3621 1517

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3620 0382

Website: http://www.shaarbaf.com/

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +989125441979

Website: http://padiavhome.com

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 913 3513994

Một chuyến đi thú vị sẽ để lại cho bạn những kỷ niệm đẹp nhất nếu bạn đủ may mắn được ở lại các nhà trọ thoải mái như ở nhà. Việc lập kế hoạch cho kỳ nghỉ này khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng website của chúng tôi và duyệt qua danh mục dịch vụ ăn nghỉ tại tại Yazd (Yazd Province), Iran.\