Nhà trọ Home tại Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Велес, Aleksandar Nestorov, 19

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Велес, Aleksandar Nestorov, 19, GPS: 41.71,21.7685

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Home tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Велес, Aleksandar Nestorov, 19 / 632926 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Home hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Negotino

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, Shirok Dol, 46

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Veles