Nhà trọ Eco Garten Guest House tại Albania, Shkodër, Rruga 28 Nentori, 45

Albania, Shkodër, Rruga 28 Nentori, 45, GPS: 42.0639,19.5155

Điện thoại: +355697298050

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Eco Garten Guest House tại địa chỉ: Albania, Shkodër, Rruga 28 Nentori, 45 / 632933 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Eco Garten Guest House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355692564682

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No