Nhà trọ Furen Inn Qingmuchuan tại Trung Quốc, Shaanxi, Qingmuchuan

Trung Quốc, Shaanxi, Qingmuchuan, GPS: 32.8336,105.5758

Điểm: 7.1

Mô tả:

Featuring free WiFi, Furen Inn Qingmuchuan offers accommodation in Ningqiang.

Ảnh Furen Inn Qingmuchuan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Furen Inn Qingmuchuan tại địa chỉ: Trung Quốc, Shaanxi, Qingmuchuan / 632922 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Furen Inn Qingmuchuan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Quảng Nguyên

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Zhaohua ancient city

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Jianmenguan

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Jianmenguan

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Nguyên Bá

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Zhaohua ancient city

Website: https://www.booking.com/