Nhà trọ Guangyuan Tangjiahe Jiayi Inn tại Trung Quốc, Tứ Xuyên, Quảng Nguyên

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Quảng Nguyên, GPS: 32.5735,105.6452

Mô tả:

Guangyuan Tangjiahe Jiayi Inn offers neatly arranged guestrooms. Free parking spaces are available around the site.

Ảnh Guangyuan Tangjiahe Jiayi Inn

Tính năng:

  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Guangyuan Tangjiahe Jiayi Inn tại địa chỉ: Trung Quốc, Tứ Xuyên, Quảng Nguyên / 632929 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Guangyuan Tangjiahe Jiayi Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Shaanxi, Qingmuchuan

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Zhaohua ancient city

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Jianmenguan

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Jianmenguan

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Nguyên Bá

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Zhaohua ancient city

Website: https://www.booking.com/