Nhà trọ Guesthouse Jerina tại Albania, Northern Albania, Tamarë, village

Albania, Northern Albania, Tamarë, village, GPS: 42.4665,19.5648

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Guesthouse Jerina tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Tamarë, village / 102756 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Guesthouse Jerina hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Tamarë, village

Albania

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Lepushë, village

Điện thoại: +355 69 204 4131

Website: https://www.facebook.com/

Albania, Northern Albania, Bogë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Lepushë, village

Điện thoại: +355 69 993 5806

Website: http://www.bujtinalepushe.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Lepushë, village

Điện thoại: +355 69 66 31 773

Website: http://www.kelmend-shkrel.org/