Nhà trọ Harvey's Studios tại Albania, Southern Albania, Sarandë

Albania, Southern Albania, Sarandë, GPS: 39.8569,20.022

Điểm: 6.8

Mô tả:

Located in Sarandë, 10 minutes away from Mango Beach, Harvey's Apartments offers rooms and studios, of which some feature a balcony. Butrint National Park is 17 km from the property.

Ảnh Harvey's Studios

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Harvey's Studios tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Sarandë / 632933 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Harvey's Studios hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Sarandë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Sarandë

Albania, Southern Albania, Sarandë

Albania, Southern Albania, Sarandë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Sarandë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Sarandë

Website: https://www.booking.com/