Nhà trọ Hoang Kim tại Việt Nam, Kien Giang Province, Rạch Giá

Việt Nam, Kien Giang Province, Rạch Giá, GPS: 10.0117,105.0788

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Hoang Kim tại địa chỉ: Việt Nam, Kien Giang Province, Rạch Giá / 632929 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Hoang Kim hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, An Giang province, Long Xuyên

Website: https://www.booking.com/

Việt Nam, Kien Giang Province, Rạch Giá

Việt Nam, Kien Giang Province, Thứ Mười Một

Việt Nam, Kien Giang Province, Rạch Giá

Điện thoại: 3878777

Việt Nam, An Giang province, Óc Eo

Điện thoại: +84 76 6551 949