Nhà trọ Hostal Buenos Aires tại Peru, Ancash, Huaraz

Peru, Ancash, Huaraz, GPS: -9.5303,-77.5246

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Hostal Buenos Aires tại địa chỉ: Peru, Ancash, Huaraz / 632922 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Hostal Buenos Aires hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Peru, Ancash, Huaraz

Website: https://www.booking.com/

Peru, Ancash, Huaraz

Website: https://www.booking.com/

Peru, Ancash, Huaraz, Jr. Jose Antonio de Sucre, 1224

Điện thoại: 044-723428

Website: http://huaraz.com/

Peru, Ancash, Huaraz

Điện thoại: 0051-43-424200

Website: http://www.churup.com/

Peru, Ancash, Huaraz

Peru, Ancash, Huaraz, Jr. Jose Antonio de Sucre, 1240