Nhà trọ HydroLight Lodge tại Afghanistan, Kabul, Deh Now-ye Farzah

Afghanistan, Kabul, Deh Now-ye Farzah, GPS: 34.8458,69.025

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách HydroLight Lodge tại địa chỉ: Afghanistan, Kabul, Deh Now-ye Farzah / 632933 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách HydroLight Lodge hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Parwan, Bagram

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Điện thoại: 0093781303303

Website: http://info@shar-e-nawhotel.com

Giờ mở cửa: 24/7