Nhà trọ khalid bin al-walid tại Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah, GPS: 21.5209,39.1851

Điện thoại: 0554819310

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách khalid bin al-walid tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah / 632922 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách khalid bin al-walid hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi

Điện thoại: 00966568496073