Nhà trọ Koh-e-Baba Guest House tại Afghanistan, Bamyan, Shahr-e-naw Bamyan

Afghanistan, Bamyan, Shahr-e-naw Bamyan, GPS: 34.8145,67.8268

Wi-Fi: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Koh-e-Baba Guest House tại địa chỉ: Afghanistan, Bamyan, Shahr-e-naw Bamyan / 632933 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Koh-e-Baba Guest House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Bamyan, Shahr-e-naw Bamyan

Afghanistan, Bamyan, Bamiyan

Afghanistan, Bamyan, Kart-e-Sulh, village

Afghanistan, Bamyan, Shahr-e-naw Bamyan