Nhà trọ Lauren House tại Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries, GPS: 55.0652,-3.623

Điểm: 9.8

Mô tả:

Situated in the historic Maxwelltwon area of Dumfries, the traditional sandstone Lauren House offers free private off-road parking and free WiFi access. Dating back to 1900, it is just 1 mile from the town centre of Dumfries.

Ảnh Lauren House

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Family rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Designated smoking spots
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Lauren House tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries / 632924 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Lauren House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries, Rae Street, 45