Nhà trọ Michiru Flats tại Malawi, Blantyre

Malawi, Blantyre, GPS: -15.783,35.0022

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Michiru Flats tại địa chỉ: Malawi, Blantyre / 632927 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Michiru Flats hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Malawi, Blantyre

Website: https://www.booking.com/

Malawi, Blantyre

Điện thoại: +265 991 39 15 01

Malawi, Blantyre

Malawi, Blantyre

Malawi, Blantyre

Malawi, Blantyre