Nhà trọ Moon Palace tại Trung Quốc, Giang Tô, Dương Giang

Trung Quốc, Giang Tô, Dương Giang, GPS: 31.3055,118.873

Mô tả:

Moon Palace is located in Nanjing and offers a garden. This holiday home provides on-site dining as well as free WiFi.

Ảnh Moon Palace

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Conference room/banquet hall
  • Family rooms
  • Air conditioning
  • A la carte restaurants
  • Street parking
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Moon Palace tại địa chỉ: Trung Quốc, Giang Tô, Dương Giang / 632928 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Moon Palace hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Giang Tô, Nam Độ

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Mã An Sơn

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Vu Hồ

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Giang Tô, Lộc Khẩu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Giang Tô, Đồng Sơn

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Giang Tô, Lộc Khẩu

Website: https://www.booking.com/