Nhà trọ Niki tại Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, Shirok Dol, 46

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, Shirok Dol, 46, GPS: 41.7422,22.199

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Niki tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, Shirok Dol, 46 / 632926 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Niki hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Negotino

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Lesnovo, village

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Probishtip

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Negotino

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Negotino