Nhà trọ Osiris tại Malta, Għaxaq, village, Triq Giovanni Scicluna, 8

Malta, Għaxaq, village, Triq Giovanni Scicluna, 8, GPS: 35.8463,14.5195

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Osiris tại địa chỉ: Malta, Għaxaq, village, Triq Giovanni Scicluna, 8 / 632922 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Osiris hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận