Nhà trọ Park Blini Guesthouse tại Albania

Albania, GPS: 42.198,19.8084

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Park Blini Guesthouse tại địa chỉ: Albania / 632933 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Park Blini Guesthouse hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Lotaj, village, Rruga Kolmarkaj, 75

Website: https://www.booking.com/

Albania, Malagji-Kajvalli, village

Albania

Website: http://www.komanilake.com

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Qerret, village, Rruga e Kronit, 1

Điện thoại: +436781244301

Website: http://balbania.com