Nhà trọ Шалом tại Ukraina, Donetsk (tỉnh), Urzuf, village

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Urzuf, village, GPS: 46.9046,37.1108

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Шалом tại địa chỉ: Ukraina, Donetsk (tỉnh), Urzuf, village / 632929 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Шалом hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Urzuf, village

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Urzuf, village

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Urzuf, village

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Urzuf, village

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Urzuf, village

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Urzuf, village