Stung Treng

Other Great Outdoors
0.0
Dựa trên 1 đánh giá

Đánh giá

태식
태식 윤
36 month ago
스텅트랭주의 주도 스탱트렁! 메콩강옆에 위치로 라오스로 갈라지는 교통의요지이며 도시가 반룽에비해 크다.
  • Streng Tre Stung Treng, Cambodia, GPS: 13.531314,105.970474