Nhà trọ "Sunshya Cottage" charming vacation tại Sri Lanka, North Western Province, Halpanwila, village

Sri Lanka, North Western Province, Halpanwila, village, GPS: 7.4251,79.8228

Điểm: 10

Mô tả:

"Sunshya Cottage" charming vacation is located in Marawila and provides self-catering options for the convenience of the guests. Free WiFi access is available in this holiday home.

Ảnh "Sunshya Cottage" charming vacation

Tính năng:

  • Transfer from/to the airport
  • Air conditioning
  • Transfer (additional fee)
  • Transfer from/to the airport (additional fee)
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Secure parking
  • Transfer to airport
  • Transfer

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách "Sunshya Cottage" charming vacation tại địa chỉ: Sri Lanka, North Western Province, Halpanwila, village / 632928 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách "Sunshya Cottage" charming vacation hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Sri Lanka, North Western Province, Koswadiya, village

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, North Western Province, Halpanwila, village

Website: https://www.booking.com/