Nhà trọ Tao Jia You Yue Guest House tại Trung Quốc, Chiết Giang, Huzhen Town

Trung Quốc, Chiết Giang, Huzhen Town, GPS: 28.9097,120.3434

Điểm: 9.6

Mô tả:

Tao Jia You Yue Guest House is offering accommodation in Pan'an. Featuring a 24-hour front desk, this property also provides guests with a restaurant. Both free WiFi and private parking are available on site.

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Room service
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Tao Jia You Yue Guest House tại địa chỉ: Trung Quốc, Chiết Giang, Huzhen Town / 632929 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Tao Jia You Yue Guest House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Chiết Giang, 横店镇

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, 横店镇

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hengxi

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Jinqiao, village

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Vĩnh Khang

Website: https://www.booking.com/