Nhà trọ The Park Hotel tại Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries, GPS: 55.0656,-3.6099

Điểm: 7.7

Mô tả:

The Park Hotel is a family-run property just 10 minutes from Dumfries town centre. Each modern room has free Wi-Fi and a flat-screen TV with Freeview channels.

Ảnh The Park Hotel

Tính năng:

  • Non-smoking rooms
  • Family rooms
  • Smoke-free hotel
  • Designated smoking spots
  • Booking with a breakfast option

Nhận xét (3)

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách The Park Hotel tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries / 632924 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách The Park Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries, Rae Street, 50

Điện thoại: 01387251888

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries, Rae Street, 45

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries, Rae Street, 47