Nhà trọ The Shippen, Merriott tại Vương quốc Anh, Anh, Crewkerne

Vương quốc Anh, Anh, Crewkerne, GPS: 50.9174,-2.7839

Điểm: 10

Mô tả:

Located in West Chinnock in the Somerset region, The Shippen, Merriott features a garden. The accommodation is 39 km from Dorchester.

Ảnh The Shippen, Merriott

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Non-smoking rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Smoke-free hotel
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách The Shippen, Merriott tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Crewkerne / 632925 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách The Shippen, Merriott hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, West Chinnock, village

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Over Stratton, village

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Chiselborough, village

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Hinton St George, village

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Haselbury Plucknett, village

Website: https://www.booking.com/