Nhà trọ Wafai tại Afghanistan

Afghanistan, GPS: 36.7168,71.6007

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Wafai tại địa chỉ: Afghanistan / 632929 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Wafai hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Badakhshan, Ishkashim

Afghanistan, Badakhshan, Khermany, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Ishkoshim

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Ishkoshim

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Ryn, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Ishkoshim