Nhà trọ Yuelai Inn tại Trung Quốc, Tứ Xuyên, Zhaohua ancient city

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Zhaohua ancient city, GPS: 32.3375,105.7155

Mô tả:

Accepting only Mainland Chinese citizens, Yuelai Inn offers accommodation with free WiFi in all areas. For guests who drive, a private car park with extra fees is provided.

Ảnh Yuelai Inn

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Yuelai Inn tại địa chỉ: Trung Quốc, Tứ Xuyên, Zhaohua ancient city / 632929 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Yuelai Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Shaanxi, Qingmuchuan

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Quảng Nguyên

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Zhaohua ancient city

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Jianmenguan

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Jianmenguan

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Nguyên Bá

Website: https://www.booking.com/