Nhà nghỉ Berat Backpackers Hostel tại Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat, GPS: 40.7021,19.9467

Điện thoại: +355 69 785 4219

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Berat Backpackers Hostel tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Berat / 40905 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Berat Backpackers Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, khách sạn or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat, Rruga Nikolla Buhuri, 295

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat