Nhà nghỉ Airlie Beach Magnums tại Úc, Queensland, Airlie Beach

Úc, Queensland, Airlie Beach, GPS: -20.2689,148.7186

Điểm: 8.2

Mô tả:

Situated just a 3-minute walk from Airlie Beach and Lagoon, Airlie Beach Magnums features a volleyball court, recreation room, a garden with BBQ facilities, luggage storage, laundry facilities, 2 communal kitchens and dining area.

Ảnh Airlie Beach Magnums

Tính năng:

 • Hotels with parking
 • Non-smoking rooms
 • Laundry
 • Accessible rooms
 • Internet access
 • Safe
 • Wi-Fi access throughout the hotel
 • Free Wi-Fi
 • Air conditioning
 • Designated smoking spots
 • Street parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Airlie Beach Magnums tại địa chỉ: Úc, Queensland, Airlie Beach / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Airlie Beach Magnums hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Úc, Queensland, Airlie Beach

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Úc, Queensland, Airlie Beach

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Úc, Queensland, Airlie Beach

Úc, Queensland, Airlie Beach

Úc, Queensland, Airlie Beach

Úc, Queensland, Airlie Beach