Nhà nghỉ Albergue Dos Oito Marabedis tại Tây Ban Nha, Galicia, Sarria

Tây Ban Nha, Galicia, Sarria, GPS: 42.7762,-7.4174

Điện thoại: +34 629461770

Website: http://www.alberguedosoitomarabedis.com/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: May-Oct 12:00-23:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Albergue Dos Oito Marabedis tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Galicia, Sarria / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Albergue Dos Oito Marabedis hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Galicia, Sarria

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Galicia, Sarria

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Tây Ban Nha, Galicia, Sarria

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Galicia, Sarria, Rua Maior, 31

Điện thoại: +34 600512565

Website: http://www.alberguelosblasones.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mar-Nov 11:00-23:00

Tây Ban Nha, Galicia, Sarria, Rua Maior, 10

Điện thoại: +34 982531592, +34 686468803

Website: http://www.alberguedonalvaro.com/

Giờ mở cửa: 11:00-23:00

Tây Ban Nha, Galicia, Sarria

Điện thoại: +34 982534285

Hỗ trợ xe lăn: Yes