Nhà nghỉ Albergue Río Carrión tại Tây Ban Nha, Castile and León, Carrión de los Condes, Plaza Marcelino Champagnat, 1

Tây Ban Nha, Castile and León, Carrión de los Condes, Plaza Marcelino Champagnat, 1, GPS: 42.3357,-4.6003

Điện thoại: 979881063

Website: http://albergueriocarrion.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Albergue Río Carrión tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Castile and León, Carrión de los Condes, Plaza Marcelino Champagnat, 1 / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Albergue Río Carrión hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Castile and León, Carrión de los Condes, Calle Clerigo Pastor, 2

Điện thoại: +34 979880768

Website: http://www.viastellarum-comunidadelaconversion.blogspot.com.es/

Giờ mở cửa: Mar 1-Oct 31 12:00-21:30

Tây Ban Nha, Castile and León, Carrión de los Condes

Điện thoại: +34 979880837

Giờ mở cửa: Mar-Nov 11:00-22:00

Tây Ban Nha, Castile and León, Carrión de los Condes

Điện thoại: 699204349

Tây Ban Nha, Castile and León, Carrión de los Condes

Điện thoại: +34 979880052

Giờ mở cửa: 11:00-22:00

Tây Ban Nha, Castile and León, Carrión de los Condes

Điện thoại: +34 979880837

Giờ mở cửa: Mar-Nov 11:00-22:00

Tây Ban Nha, Castile and León, Carrión de los Condes, Avenida Leopoldo de Castro, 6

Điện thoại: +34 674287210

Website: http://venidyvereis.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes