Nhà nghỉ Albergue San Miguel tại Tây Ban Nha, Castile and León, Hospital de Órbigo, village, Calle Alvarez Vega, 35

Tây Ban Nha, Castile and León, Hospital de Órbigo, village, Calle Alvarez Vega, 35, GPS: 42.4634,-5.8843

Điện thoại: +34 987388285, +34 609420931

Website: http://www.alberguesanmiguel.com/

Wi-Fi: yes

Giờ mở cửa: Apr-Oct 11:30-22:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Albergue San Miguel tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Castile and León, Hospital de Órbigo, village, Calle Alvarez Vega, 35 / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Albergue San Miguel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Castile and León, Villares de Órbigo, village

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Castile and León, Hospital de Órbigo, village

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Castile and León, Hospital de Órbigo, village, Avenida Fueros de Leon, 76

Điện thoại: +34 689927926

Website: http://www.albergueverde.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 12:00-23:00

Tây Ban Nha, Castile and León, Hospital de Órbigo, village

Điện thoại: +34 987361087, +34 606306836

Website: http://www.complejolaribera.com/

Tây Ban Nha, Castile and León, Hospital de Órbigo, village, Calle Alvarez Vega, 32

Điện thoại: +34 987388444

Website: http://www.alberguekarlleisner.com/

Giờ mở cửa: 11:00-22:30

Tây Ban Nha, Castile and León, Villares de Órbigo, village

Điện thoại: +34 987132935

Website: http://www.alberguevillaresdeorbigo.com/

Giờ mở cửa: Feb 2-Dec 14 11:00-22:00