Nhà nghỉ Albergue Santa María de Borres tại Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, GPS: 43.336,-6.5536

Điện thoại: +34 985801067

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Albergue Santa María de Borres tại địa chỉ: Tây Ban Nha / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Albergue Santa María de Borres hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha

Điện thoại: +34 985800709

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 7:30-22:00

Tây Ban Nha

Điện thoại: +34 985901109, +34 671904107

Website: http://www.pensioncasavicente.com/

Tây Ban Nha

Điện thoại: +34 985800709

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 7:30-22:00

Tây Ban Nha

Điện thoại: +34 985800011

Tây Ban Nha, Asturias, Pola de Allande / La Puela, village, Avenida de America, 46

Điện thoại: +34 637190192

Tây Ban Nha

Điện thoại: +34 985800011