Nhà nghỉ Alibi hostel tại Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Ljubljana, GPS: 46.0532,14.5068

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Alibi hostel tại địa chỉ: Slovenia, Ljubljana / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Alibi hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Ljubljana

Website: https://www.booking.com/

Slovenia, Ljubljana

Website: https://www.booking.com/

Slovenia, Ljubljana

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Slovenia, Ljubljana

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Slovenia, Ljubljana, Trubarjeva cesta, 5

Website: http://www.hostel-ava.si/

Slovenia, Ljubljana, Hamatana Road, 38

Website: http://hostel-tresor.si

Hỗ trợ xe lăn: Limited