Nhà nghỉ Art Hostel tại Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, GPS: 42.0652,19.5129

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Art Hostel tại địa chỉ: Albania, Shkodër / 67691 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Art Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Baron Franz Nopcsa, 24

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 26

Website: https://www.booking.com/

Albania, Shkodër, ulitsa Abazgaa, 26

Điện thoại: +355693812054

Website: http://www.micasaestucasa.it

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 26

Điện thoại: +355693812054

Website: http://www.micasaestucasa.it

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër, Rruga Justin Godard, 24

Điện thoại: +355698670887

Website: http://www.athomehostelshkoder.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited