Nhà nghỉ Art Hostel tại Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, GPS: 42.0652,19.5129

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Art Hostel tại địa chỉ: Albania, Shkodër / 39659 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Art Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Objects nearby

Albania, Shkodër, ulitsa Abazgaa, 26

Điện thoại: +355693812054

Website: http://www.micasaestucasa.it

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355695681920

Website: http://sixpackhostel.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Baron Franz Nopcsa, 24

Điện thoại: +355698670887

Website: http://www.athomehostelshkoder.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër, Rruga Justin Godard, 24

Điện thoại: +355698670887

Website: http://www.athomehostelshkoder.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 26

Điện thoại: +355693812054

Website: http://www.micasaestucasa.it

Hỗ trợ xe lăn: Limited