Nhà nghỉ Auberge de jeunesse Bella Lui tại Thụy Sĩ, Vallés, Crans, village

Thụy Sĩ, Vallés, Crans, village, GPS: 46.3105,7.4732

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Auberge de jeunesse Bella Lui tại địa chỉ: Thụy Sĩ, Vallés, Crans, village / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Auberge de jeunesse Bella Lui hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Thụy Sĩ, Vallés, Anzère, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Vallés, Crans, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Vallés, Montana-Village, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Thụy Sĩ, Vallés, Anzère, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Vallés, Sion, Rue de l'Industrie, 2

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Vallés, Sion, Rue de l'Industrie, 2

Điện thoại: +41 27 323 74 70

Website: http://www.youthhostel.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes