Nhà nghỉ Auberge de jeunesse Sion tại Thụy Sĩ, Vallés, Sion, Rue de l'Industrie, 2

Thụy Sĩ, Vallés, Sion, Rue de l'Industrie, 2, GPS: 46.2264,7.3583

Điện thoại: +41 27 323 74 70

Website: http://www.youthhostel.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Auberge de jeunesse Sion tại địa chỉ: Thụy Sĩ, Vallés, Sion, Rue de l'Industrie, 2 / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Auberge de jeunesse Sion hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Thụy Sĩ, Vallés, Anzère, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Vallés, Montana-Village, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Thụy Sĩ, Vallés, Anzère, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Vallés, La Tzoumaz, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Vallés, Sion, Rue de l'Industrie, 2

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Vallés, Crans, village

Website: http://www.youthhostel.ch/