Nhà nghỉ Babameto tại Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër, GPS: 40.0732,20.1379

Điện thoại: +355696989

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Babameto tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Gjirokastër / 48887 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Babameto hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, khách sạn or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Điện thoại: +355693484271

Website: http://stonecityhostel.com

Hỗ trợ xe lăn: No