Nhà nghỉ Baywatch Manor Augusta tại Úc, Tây Úc, Augusta

Úc, Tây Úc, Augusta, GPS: -34.3135,115.1585

Điểm: 9.2

Mô tả:

Offering views over the Southern Ocean and Blackwood River, Baywatch Manor Augusta is just 8 minutes' drive to Cape Leeuwin Lighthouse, 10 minutes’ drive to Jewel Cave and Hamlin Bay, and 20 minutes’ drive to the Margaret River wine region.

Sao: 3

Ảnh Baywatch Manor Augusta

Tính năng:

 • Hotels with parking
 • Non-smoking rooms
 • Laundry
 • Accessible rooms
 • Family rooms
 • Internet access
 • Wi-Fi access throughout the hotel
 • Free Wi-Fi
 • Parking at the hotel
 • Wi-Fi access throughout the hotel
 • Street parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Baywatch Manor Augusta tại địa chỉ: Úc, Tây Úc, Augusta / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Baywatch Manor Augusta hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Úc, Tây Úc, Busselton

Website: https://www.booking.com/

Úc, Tây Úc, Dunsborough

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Úc, Tây Úc, Margaret River

Website: https://www.booking.com/

Úc, Tây Úc, Margaret River

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Úc, Tây Úc, Margaret River, Townview Terrace, 66

Úc, Tây Úc, Margaret River