Nhà nghỉ Boutique Dormitory Kochi-ke tại Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp, GPS: 13.3541,103.8515

Điện thoại: 060906090

Website: http://kochi-ke.aisa

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Boutique Dormitory Kochi-ke tại địa chỉ: Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Boutique Dormitory Kochi-ke hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: +85512202796

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: +88563763234

Website: http://www.theluxuryconcepthostel.com

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp