Nhà nghỉ بيت المنجشي tại Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a, GPS: 15.5113,44.2552

Điện thoại: 00967777883999

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ بيت المنجشي tại địa chỉ: Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ بيت المنجشي hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ Governorate, Baraman, village

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Điện thoại: +967777726366

Yemen, صنعاء, Sana’a