Nhà nghỉ Úc

766 đối tượng
bộ lọc

Úc, Victoria, Port Campbell

Úc, New South Wales, Byron Bay, Shirley Street, 29

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30-21:30

Úc, New South Wales, Sydney, Victoria Street, 174

Điện thoại: +61 2 9356 4551

Website: http://backpackershq.com.au

Giờ mở cửa: 24/7

Úc, Queensland, Brisbane, Petrie Terrace, 118

Úc, Lãnh thổ Bắc, Darwin, Mitchell Street, 119

Điện thoại: 088981 8644

Úc, Queensland, Shute Harbour

Website: http://www.barefootlodge.com.au/

Úc, Queensland, Airlie Beach

Úc, New South Wales, Sydney

Điện thoại: +61 2 93652088

Website: http://www.yha.com.au/

Hỗ trợ xe lăn: No

Úc, Victoria, Bright

Úc, Tây Úc, Perth, William Street, 253

Điện thoại: 0892276000

Website: http://www.perthbritannia.com

Úc, Tây Úc, Donnybrook

Úc, New South Wales, Bundanoon, Railway Avenue, 115

Úc, Victoria, Yea

Úc, Tây Úc, Broome

Website: http://www.cablebeachbackpackers.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Úc, Queensland, Cairns

Úc, Queensland, Bundaberg

Úc, Queensland, Mackay

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \